İSTANBUL VALİLİĞİ Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği‘nden iletilen 20 Haziran 2011 tarihli, AHL Emniyet Şube Müdürlüğü’nün 02.06.2011 gün ve B.05.1.EGM.4.34.17080-2541 Sayılı bildirisine göre Emniyet Genel Müdürlüğü’nün emri ve ilgili yazısı ile
hudut kapılarında GBT kontrolünün yapılmasının sağlayacak çalışmaların tamamlandığı ve uygulamanın TC vatandaşları için vatandaşlık numarası üzerinden, yabancı uyruklu şahıslar için ad, soyad ve doğum tarihi (yıl) üzerinden yapılacak şekilde hazırlanarak kontrolün sağlanabilmesi amacıyla veri girişinin zorunlu hale getirildiği,

Limanımız yoluyla yurda giriş yapacak ve yurt dışına çıkacak olan TC vatandaşları ile çifte vatandaşlığı bulunan yolcular için Hudut Bilgisayar Kayıtlarına veri girişinin TC kimlik numarasına göre yapılacağı ve bu işlem esnasında pasaportunda TC kimlik numarası bulunmayan vatandaşlara TC kimlik numarasını ibraz etme zorunluluğu getirilmesinden dolayı, pasaport kontrol işlemleri esnasında TC kimlik numarasını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Nüfus Kayıt Örneği vb.)
ibraz etmeleri gerekmektedir.

Bu itibarla, uygulamada yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla, ülkemize Atatürk Havalimanı’nı kullanarak giriş/çıkış yapacak olan TC vatandaşı veya çifte vatandaşlık hakkı olan, pasaportunda TC kimlik numarası olmayan yolcuların pasaport kontrolü esnasında herhangi bir aksi durumla karşılaşmamaları amacıyla, bilet satış ve geliş-gidiş check-in işlemleri esnasında kimlik numaralarını gösterir belge (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Nüfus Kayıt Örneği vb.) ibraz etmeleri gerekmektedir.